Επίτροπος Περιβάλλοντος

Εκστρατείας Καθαριότητας "Δες το Καθαρά"


Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με την Επίτροπο Περιβάλλοντος, τον Επίτροπο του Πολίτη, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υφυπουργείο Τουρισμού και το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, διοργανώνουν τη Β΄ Φάση της Εκστρατείας Καθαριότητας της Κύπρου, βάσει σχετικής Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) οργανώνει την καθαριότητα σημείων ήπιας ρύπανσης.
«Ενώνουμε τις δυνάμεις μας και καθαρίζουμε την Κύπρο»