Επίτροπος Περιβάλλοντος

Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή