Επίτροπος Περιβάλλοντος

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με ΠΟΦΕΝ