Επίτροπος Περιβάλλοντος

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου MountMed και των Δημάρχων της Πίνδου


Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου MountMed και των Δημάρχων της Πίνδου, οι περιοχές των οποίων αποτελούν το Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου Αγράφων και Μετεώρων, με σκοπό την ανάδειξη και προστασία των βουνών μας περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, και ενισχύοντας τον τοπικό πληθυσμό μέσω ήπιων παρεμβάσεων, έρευνας και καινοτομίας.
Τα βουνά μας είναι αυτά που ορίζουν την ποιότητα της ζωής μας. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε ειδικότερα τώρα, που η Κλιματική κρίση δείχνει το σκληρό της πρόσωπο.