Επίτροπος Περιβάλλοντος


Το έντυπο απευθύνεται στις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς που πέραν της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας καλούνται πλέον να λειτουργούν και ως υπεύθυνοι κοινωνικοί πολίτες. Αυτό πηγάζει τόσο από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία όσο και από τις προσδοκίες ολόκληρου του πλανήτη, των κατοίκων του και των σύγχρονων πελατών που έχει αποδειχθεί στατιστικά πως προτιμούν να συνεργάζονται με εταιρίες κοινωνικά υπεύθυνες που σέβονται τους ανθρώπους, τον νόμο, την επιχειρηματική ηθική και το περιβάλλον. Οι οργανισμοί/ επιχειρήσεις αυτές πρέπει να είναι υγιείς και κερδοφόρες προς όφελος των μετόχων, του προσωπικού, των πελατών και των συνεργατών τους, στηρίζοντας μια ισχυρή κοινωνία και οικονομία.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ATTD67EM.pdf