Επίτροπος Περιβάλλοντος


Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ), το Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος και το Κυπριακό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR CYPRUS) διοργανώνουν σειρά ημερίδων με θέμα: «Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα»