Επίτροπος Περιβάλλοντος

Μαρία Χατζηπαναγιώτου
Ιδιαιτέρα Γραμματέας Επιτρόπου Περιβάλλοντος
info@ec.gov.cy
mhadjipanayiotou@papd.mof.gov.cy
22400190
Αντωνία Σωκράτους Πεδόνε
Λειτουργός Τύπου και Πληροφοριών
asokratous@pio.moi.gov.cy
22801189