Επίτροπος Περιβάλλοντος


Χρήσιμα Τηλέφωνα για Αναφορές Προβλημάτων


Ευημερία Ζώων - Τραυματισμένα Ζώα – Κακοποίηση Ζώων – Αδέσποτα Ζώα - Σκοτωμένα Ζώα - Δημαρχεία
Δυσοσμία – Δέντρα και Ακαθαρσίες σε πεζοδρόμια – Δημαρχεία
Γειτονικοί Σκουπιδότοποι – Δημαρχεία
Θαλάσσια Ρύπανση – Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (Τηλ.:+357 22 807 807 ), (φαξ: + 357 22 775 955)
Τραυματισμένα Πτηνά – Κυνήγι – Λαθροθηρία – Υπηρεσία Θήρας - (Τηλ.: +357 22867786), (φαξ: + 357 22867780)
Δίκτυο Natura 2000 - Τμήμα Περιβάλλοντος (Τηλ.: +357 22408907, +357 22408909, +357 22408911, +357 22408910), (Φαξ.: +357 22774945)
Πυρκαγιές – Δάση - Χλωρίδα και Πανίδα στα δάση – Τμήμα Δασών (Τηλ.: 22 805511), (Φαξ: 22 805542)
Χερσαία Ρύπανση – Τμήμα Περιβάλλοντος (Τηλ.: +357 22408907, +357 22408909, +357 22 807 807408911, +357 22408910), (Φαξ.: +357 22774945)
Απόβλητα από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ) – Τμήμα Περιβάλλοντος (Τηλ.: +357 22408907, +357 22408909, +357 22408911, +357 22408910), (Φαξ.: +357 22774945)
Κτηνοτροφικά Απόβλητα - Τμήμα Περιβάλλοντος (Τηλ.: +357 22408907, +357 22408909, +357 22408911, +357 22408910), (Φαξ.: +357 22774945)
Ρύπανσης των Νερών, Εδάφους και κολυμβητικών δεξαμενών - Τμήμα Περιβάλλοντος (Τηλ.: +357 22408907, +357 22408909, +357 22408911, +357 22408910), (Φαξ.: +357 22774945)
Περιβαλλοντικός Θόρυβος - Τμήμα Περιβάλλοντος (Τηλ.: +357 22408907, +357 22408909, +357 22408911, +357 22408910), (Φαξ.: +357 22774945)
Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον - Τμήμα Περιβάλλοντος (Τηλ.: +357 22408907, +357 22408909, +357 22408911, +357 22408910), (Φαξ.: +357 22774945)
Ποιότητα Ατμοσφαιρικού Αέρα – Αέρια Ρύπανση – Υγραέριο – Πετρελαιοειδή – Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία – Χημικές Ουσίες - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (Τηλ.: +357 22405623), (Φαξ: 22663788)
Ανακύκλωση – Green Dot (Τηλ.: 7000 0090), (Φαξ. 22 586 001)
Ανακύκλωση Μπαταριών - ΑΦΗΣ – (τηλ.: 7000 2347), (Φάξ: +357 22586 001)
Hλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός – WEEE – (τηλ.: 7000 0090), (Φάξ: +357 22586 001)
Μόλυνση από εξατμίσεις (εξώστ) Αυτοκινήτων – Τμήμα Οδικών Μεταφορών (Τηλ.:26821336 ), (Φαξ: 26821353)
Χρηματοδότηση για ΑΠΕ – Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (Τηλ.: +357 22867100), (Φαξ: +357 22375120)
Ενημέρωση – Εκπαίδευση για ενέργεια και κλιματική αλλαγή – Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου (Τηλ.: +357 22667716)

Πράσινα Σημεία – Λευκωσίας
Ωράριο λειτουργίας για όλα τα πράσινα σημεία διαμορφώνεται ως ακολούθως: Καλοκαιρινή περίοδο (Απρίλιος μέχρι Σεπτέμβριος) είναι Δευτέρα – Σάββατο 09:00 – 20:00, Κυριακή 09:00 – 14:00
χειμερινή περίοδο (Οκτώβριος μέχρι Μάρτιος) Δευτέρα – Σάββατο 09:00 – 18:00, Κυριακή 09:00 – 14:00.
• Εργάτες - 99950290
• Κοκκινοτριμιθιά - 99950163
• Περιστερώνα - 99950170
• Αστρομερίτης - 99950277
• Ληνού - 99950288
• Αλάμπρα - 99950162
• Στρόβολος - 99950161
• Μαλούντα – 99950266

Πράσινα Σημεία – Λεμεσού
• Φασούλα (96 089521)
• Αυδήμου (96 094135)
• Κολόσσι (96 241551)
• Παρεκλησιά (96 094716)

Πράσινα Σημεία Πάφου
Μούτταλου - 26 961400
Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 7.00 το πρωί, έως τις 4.00 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 7.00 το πρωί έως τη 1.00 το μεσημέρι.
Πόλεως Χρυσοχούς - Δευτέρα 8:00 - 16:00, Τρίτη 8:00 - 16:00, Τετάρτη ΚΛΕΙΣΤΟ, Πέμπτη 8:00 - 16:00, Παρασκευή 8:00- 16:00, Σάββατο 8:00 - 14:00, Κυριακή ΚΛΕΙΣΤΟ

Πράσινο Σημείο Δήμου Λάρνακας – (24816540, 24816541, 80006500)
Ωράριο λειτουργίας είναι:
Χειμερινό: 7.00 π.μ. με 5.00 μ.μ. από Δευτέρα μέχρι Κυριακή για τους μήνες Οκτώβριο μέχρι τέλος Μαρτίου
Θερινό: από 6.00 π.μ. με 7.30 μ.μ. Δευτέρα μέχρι Κυριακή για τους μήνες Απρίλιο μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου